Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/11/2019, Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận Đại hội, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022, có 23 đảng viên về tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp thu tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chi ủy, chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề học tập Bác hàng năm; quán triệt thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, đảng viên tham gia đạt 100%, tinh thần, thái độ học tập khá nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch, nghị quyết đã đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt cả về công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, đoàn thể. Duy trì tốt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; tập thể trường hàng năm đều được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc. Phong trào xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”; xây dựng “trường học an toàn” đều đạt chuẩn và được khen thưởng. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, được cờ thi đua. Đoàn, Đội đạt vững mạnh. Duy trì đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, Chất lượng giáo dục có tiến bộ, cơ sở vật chất nhà trường không ngừng phát triển, công tác xã hội hoá giáo dục được nâng lên. Chi bộ hàng Chi ủy, Chi bộ xác định chất lượng dạy và học là trọng tâm, đồng thời làm tốt công tác tham mưu phát triển cơ sở vật chất duy trì tiêu chí trường chuẩn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên để đáp ứng cho việc đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa. Thực hiện  có hiệu quả các chuyên đề hằng năm.

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi ủy chi bộ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên được tiếp thu chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ chi bộ và hoàn thành nhiệm vụ trở lên 100%. Trong nhiệm kỳ tổ chức sinh hoạt từ 2 chuyên đề trở lên.100% đảng viên tiếp thu và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm giữ vững chi bộ đạt tốt. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành theo điều lệ đảng đạt từ 30% trở lên. Hàng năm phấn đấu đạt các danh hiệu: Đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên đều đạt “vững mạnh”; Duy trì đơn vị đạt “Chuẩn văn hoá”; Duy trì tốt các phong trào thi đua chuyên đề trong nhà trường. Duy trì danh hiệu trường đạt “Chuẩn quốc gia” mức độ 2 và  kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ III.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí và Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí.

Ban chi ủy khóa mới ra mắt đại hội

Diễm Trang