Đăng ký thành viên trên trang Education Microsoft

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bước 1: Truy cập trang web: https://education.microsoft.com/ và nhấn vào ĐĂNG NHẬP (SIGN IN)

h1

Bước 2: Chọn nhiều cách đăng nhập khác nhau. Ở đây ta có thể chọn đăng nhập bằng Facebook cho nhanh

h2

 

Bước 3: Nhập địa chỉ email mà ta dùng đăng ký Facebook, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”

h3

Bước 4: Mở hộp thư đến của mail, tìm mail của Microsoft để xác nhận đăng ký, Nhấn vào nút “CONFIRM”

h4

 

Bước 5: Trở lại trang https://education.microsoft.com/ tiến hành đăng nhập lại

h5

h6

h7

Bước 6: Sử dụng tài khoản để tìm khoá học, danh huy hiệu:
Mở liên kết sau để volt giúp em ạ: https://education.microsoft.com/Story/Lesson?token=0vWJC

h8

Huỳnh Hoàng Voi