Điểm thi IOE cấp tỉnh tại huyện Vĩnh Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh trên internet (IOE) cấp tỉnh năm học 2019-2020 được tổ chức vào 2 ngày 29 và 30/5/2020. huyện Vĩnh Thuận là một trong những điểm thi được tổ chức vào ngày 30/5 tại trường trung học cơ sở Thị Trấn (huyện Vĩnh Thuận).

50 thí sinh dự thi tại huyện Vĩnh Thuận gồm những học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp huyện và cấp trường (đối với học sinh bậc trung học phổ thông).

Cô My (trái) Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, phó Chủ tịch Hội đồng coi thi, cô Trinh (phải) chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, thư ký Hội đồng coi thi đang triển khai quy chế thi

Bài và ảnh: Võ Thanh Liêm