Giao lưu thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/6/2020, tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc, Công đoàn viên của trường Cao đẳng Kiên Giang và trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc tổ chức Giao lưu thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tạo điều kiện, giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, hướng nghiệp học sinh giữa các đơn vị. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường được giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn; đẩy mạnh thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực và phát huy cuộc vận động “Rèn luyện sức khỏe theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Diễm Trang