Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Sáng ngày 17/7/2019, tại Hội trường Ban Dân vận, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Phú Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

          Trong 6 tháng, Hội Khuyến học toàn huyện đã tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến hội viên và nhân dân được 107 cuộc, có 5.287 người dự; phát triển mới 328 hội viên; nâng số hội viên lên 16.080 hội viên, đạt 17,62% so tổng số dân của huyện.

          Hội đã tích cực vận động Quỹ khuyến học được hơn 1 tỷ, 650 triệu đồng, đạt 48,91% kế hoạch năm; so chỉ tiêu Tỉnh hội giao đạt 55,05%. Trong 6 tháng đã chi gần 1 tỷ 420 triệu đồng, trong đó: cấp học bổng 227 suất, số tiền 138 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 5.013 suất, số tiền 918 triệu đồng; khen thưởng học sinh học giỏi 4.410 suất, số tiền 288 triệu đồng; khen thưởng giáo viên giỏi 150 suất, số tiền 27 triệu đồng…

           Trung tâm Học tập cộng đồng đã tổ chức khảo sát được 26 cuộc, với 1.998 người; trong 6 tháng các trung tâm đã mở được 48 lớp, có 2.047 người dự.

          Hội phát động phong trào thi đua năm 2019, kết quả có 10.550 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, 12 “Dòng học học tập”, 25 “Đơn vị học tập”, 42 “Cộng đồng học tập”. Trong hội nghị đã trao khen thưởng thành tích năm 2018 gồm: 03 cá nhân được Trung ương Hội tặng thưởng 02 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, và 01  bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể 04 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen 03 tập thể 06 cá nhân; Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen 01 tập thể 03 cá nhân; Hội Khuyến học huyện tặng giấy khen 08 tập thể, 14 cán nhân.

Tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân

        Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phú Lợi, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đánh giá cao những thành tích các cấp Hội đã đạt được thời gian qua; về nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2019, Hội Khuyến học toàn huyện cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài nhất là quán triệt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ đến năm 2020”; thực hiện tốt việc công nhận các “danh hiệu học tập” theo Quyết định số 448 của Trung ương Hội; vận động, phát triển hội viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao, quan tâm quản lý tốt hội viên; tập trung công tác vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo đầu năm học 2019-2020./.

Nguyễn Thượng Ngươn

Phó chủ tịch HKH huyện Vĩnh Thuận