Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 29/6/2022, tại Hội trường Ban Dân vận, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Văn Thân, UVBCH Tỉnh hội Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UBMTTQ huyện; các đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; thành viên Ban chấp hành HKH huyện khóa IV; chủ tịch HKH các xã, thị trấn, và Chi hội Khuyến học các trường THPT trong huyện.

Thay mặt Thường trực Hội, ông Nguyễn Thượng Ngươn, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện trình bày 2 báo cáo sơ kết công tác khuyến học, và công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.          

Sáu tháng đầu năm, Hội Khuyến học toàn huyện đã tuyên truyền Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến hội viên và Nhân dân được 85 cuộc, có 2.720 lượt người dự. Ngoài ra bằng hình thức linh hoạt, Hội cấp huyện, và cấp xã đã sử dụng hệ thống Email và Zalo để chuyển tài liệu tuyên truyền đến 3.259 lượt hội viên.

Về tổ chức, thành lập thêm 01 ban khuyến học, nâng lên 26 ban; phát triển mới 431 hội viên, tính đến nay toàn huyện có 20.470 hội viên, đạt 24,77% dân số; so năm 2021 tăng 0,52%, so chỉ tiêu Tỉnh hội giao cả năm (25%), đạt 99,08%.

Toàn huyện vận động Quỹ khuyến học hơn 1 tỷ, 433 triệu đồng, đạt 49,42% chỉ tiêu Tỉnh hội giao. Trong 6 tháng đầu năm đã chi hơn 1 tỷ 351 triệu đồng, trong đó: cấp học bổng 413 suất, trị giá 296,75 triệu đồng; hỗ trợ HS nghèo 2.139 suất, 959,05 triệu đồng; khen thưởng học sinh 115 suất, 70,60 triệu đồng; khen thưởng giáo viên 21 suất, 13,5  triệu đồng…. Đề nghị Tỉnh hội hỗ trợ quà Tết cho 30 học sinh nghèo trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng.

Thực hiện Quyết định 448 của Trung ương Hội KHVN, Huyện hội chỉ đạo Hội cấp xã tham mưu cho UBND tiếp tục vận động đăng ký xây dựng các mô hình học tập. Kết quả có 17.952/22.789 hộ đăng ký “Gia đình học tập”, đạt 73,64% số hộ; 21/29 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, đạt 72,41%; 54/54 ấp-kp đăng ký “Cộng đồng học tập” ấp-kp, đạt 100%; 43/47 cơ quan, đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, đạt  91,49%. Tiếp tục triển khai mô hình “Công dân học tập” có 42 đơn vị đăng ký cho 489 cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu năm 2022.

Nhận và cấp phát các hình thức khen thưởng công tác khuyến học cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021: 02 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học”, 02 Bằng khen BCH Trung ương Hội (01 tập thể), 02 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh (01 tập thể); 10 Giấy khen BCH Tỉnh hội (04 tập thể), 08 Giấy khen Chủ tịch UBND huyện (03 tập thể), 06 Giấy khen BCH Huyện hội (01 tập thể).

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội tập trung chỉ đạo thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành như Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” và Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

Củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; quan tâm công tác quản lý hội viên tại chi hội ấp và tổ NDTQ.

Đôn đốc Hội cơ sở tham mưu tốt cho UBND xã chỉ đạo công tác đánh giá, công nhận các Mô hình GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT theo hướng nâng cao chất lượng và mô hình mới Công dân học tập. Triển khai khảo sát, xây dựng và bàn giao 01 căn nhà Khuyến học cho học sinh nghèo tại xã Bình Minh.

Đẩy mạnh công tác vận động Quỹ khuyến học theo kế hoạch, tập trung cao điểm vào các tháng 7,8,9 để hỗ trợ học sinh đầu năm học 2022-2023.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở tổng kết phong trào thi đua; bình xét, công nhận các mô hình học tập, xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Thoàn Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Trần Văn Len, Phó Trưởng Phòng GDĐT – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện biểu dương sự nỗ lực vượt khó của 2 cấp Hội, trong điều kiện dịch bệnh khó khăn đã thực hiện tốt một số chỉ tiêu công tác năm 2022. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ông yêu cầu Hội Khuyến học toàn huyện cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài nhất là quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; quan tâm nâng chất lượng hội viên, vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo đầu năm học 2022-2023 theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện hội./

Ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư thường trực HUyện ủy trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Phạm Văn Hậu (phải), nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

Bài và ảnh: Thượng Ngươn

HKH huyện Vĩnh Thuận