Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 25/12/2020, tại Hội trường Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) tông kết hoạt động năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Ông Đào Minh Quang, Nguyên Bí thư Huyện ủy Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy-Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Bà Lê Thị Nhỏ, Ủy (X) viên Thường vụ Huyện ủy-Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

        Trong năm, Hội Khuyến học huyện và cơ sở đã tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến hội viên và nhân dân được 119 cuộc, có 8.286 lượt người dự. Phát triển mới 1.630 hội viên, nâng tổng số lên 19.051 hội viên, đạt 19,97% dân số; so năm 2019 tăng 1,71%, so chỉ tiêu Tỉnh hội giao (19,31%) vượt 0,66%.

Toàn huyện vận động Quỹ khuyến học hơn 3 tỷ, 821 triệu đồng, đạt 127,38% kế hoạch Tỉnh hội giao. Trong năm đã chi gần 3 tỷ 390 triệu đồng, trong đó: cấp học bổng 505 suất, trị giá 304,3 triệu đồng; hỗ trợ HS nghèo 13.751 suất, 2.187,7 triệu đồng; khen thưởng học sinh 5.051 suất, 629,3 triệu đồng; khen thưởng giáo viên 194 suất, hơn 55 triệu đồng…. Đề nghị Tỉnh hội hỗ trợ quà Tết cho 20 học sinh nghèo trị giá 12 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 01 căn Nhà khuyến học cho 01 học sinh nghèo tại ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong trị giá 50 triệu đồng, do Hội đồng hương Kiên Giang tại Tp Hồ Chí Minh vận động tài trợ.

Thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện hội chỉ đạo Hội cấp xã tham mưu cho UBND tiếp tục xây dựng các mô hình học tập. Kết quả năm 2020 xét công nhận 15.400 “Gia đình học tập”, đạt 68,18% số hộ; 13/19 “Dòng họ học tập”, đạt 68,42%; 54/54 “Cộng đồng học tập” ấp-kp, đạt 100%; 36/48 “Đơn vị học tập”, đạt  75%. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội biểu dương kết hợp tổng kết 5 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 cấp xã, và  huyện, Đại hội đã ra được nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập năm 2020; định hướng cho nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên (đứng), Huyện ủy viên – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao những thành tích 2 cấp Hội đạt được năm 2020, trong đó nổi bật là Tổ chức được Đại hội biểu dương, kết hợp tổng kết 5 năm thực hiện đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và vận động Quỹ khuyến học vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Về nhiệm vụ công tác năm 2020, yêu cầu Hội khuyến học toàn huyện cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài nhất là quán triệt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thí điểm mô hình “Công dân học tập”, và Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2021-2025 đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương Hội; phát triển hội viên, vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo đầu năm học 2021-2022./

Bài và ảnh: Nguyễn Thượng Ngươn

Phó chủ tịch Hội kHuyến học huyện Vĩnh Thuận