Hội Khuyến học xã Phong Đông, đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền vận động Quỹ khuyến học vượt kế hoạch

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội Khuyến học xã Phong Đông hiện có 1.260 hội viên/4.771 khẩu chiếm 26,4% dân số, đang sinh hoạt trong 5 chi hội ấp, 2 chi hội trường học, 2 ban khuyến học và 29 tổ khuyến học. Tính đến nay xã Phong Đông đã đã phát triển tổ chức Hội rộng khắp 100% ấp, trường học trên địa bàn. Tuy đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn vì tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer trong xã khá cao, nhưng sự phát triển khá nhanh của tổ chức Hội chứng tỏ Nhân dân trong xã rất quan tâm đến việc học tập của con em; cán bộ, Nhân dân luôn nhiệt tình ủng hộ phong trào, do đó đã đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng do tổ chức Hội phát động.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội Khuyến học huyện, sự ủng hộ của ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã, Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là công tác vận động Quỹ Khuyến học để có nguồn tiền, hiện vật hỗ trợ cho học sinh nghèo đi học, cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh hàng năm. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (năm 2021, và đầu 2022), có thời gian dài phải thực hiện giãn cách nhưng toàn xã vận động Quỹ khuyến học đều đạt. Năm năm qua, Hội Khuyến học xã Phong Đông luôn đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao. Đóng góp tích cực cho hoạt động này ngoài vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền cấp xã có sự đóng góp cá nhân của ông Trần Văn Phán chủ tịch Hội và thầy Mai Văn Hùng hiệu trưởng trường TH&THCS Phong Đông – Phó chủ tịch Hội Khuyến học xã đã vận động các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ như: Nhóm Ươm mầm tương lai – Tp Hồ Chí Minh, nhóm từ thiện Thiện Tâm-Tp Rạch Giá, nhóm Hạc Giấy-Tp Hồ Chí Minh, nhà tài trợ Mái ấm di động, Cô Phượng – Tp Rạch Giá… Kết quả 5 năm vận động Quỹ khuyến học được 1.702.870.000 đồng, cụ thể như sau:

– Năm 2017: Vận động được 316.520.000 đồng, đạt 301,44% so kế hoạch.

– Năm 2018: Vận động được 377.020.000 đồng, đạt 231.14% so kế hoạch.

– Năm 2019: Vận động được 468.300.000 đồng, đạt 281,82% so kế hoạch.

– Năm 2020: Vận động được 352.980.000 đồng, đạt 195,82% so kế hoạch.

– Năm 2021: Vận động được 215.050.000 đồng, đạt 150,25% so kế hoạch.

Kết quả vận động hàng năm đều đạt kế hoạch đã tạo được nguồn kinh phí cấp học bổng cho 431 lượt học sinh học sinh học giỏi, trợ giúp 2.468 lượt học sinh gia đình gặp khó khăn trong học tập; khen thưởng 2.160 lượt học sinh và 432 lượt giáo viên, góp phần chăm lo tốt hơn cho công tác phát triển giáo dục tại địa phương.

Năm 2022, sáu tháng đầu năm với sự nỗ lực của Ban chấp hành Hội, Hội Khuyến học xã Phong Đông đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản cấp trên giao:

– Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và các văn bản về công tác khuyến học… được 01 cuộc có 20 người dự.

– Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân đăng ký các danh hiệu học tập năm 2022, như: Gia đình học tập có 1.180/1434 hộ, đạt 82,29%; Dòng học học tập 01/01 dòng học được khảo sát, đạt 100%; Cộng đồng học tập 5/5 ấp, đạt 100%; Đơn vị học tập 04/04 cơ quan, đơn vị, đạt 100%. Mô hình Công dân học tập có 03 đơn vị đăng ký co 10 cá nhân.

– Vận động Quỹ khuyến học được 167.350.000 đồng, đạt 100,21% kế hoạch huyện giao. Đã cấp 186 suất học bổng 112.250.000 đồng; hố trợ học sinh nghèo 110 suất 21.500.000 đồng; khen thưởng học sinh 25 suất 33.600.000 đồng. Vận động 8 học sinh bỏ học dỡ chừng đi học lại.

Ông Châu Ngọc Cẩn, Bí thư Đảng ủy xã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Trần Văn Phán Chủ tich HKH xã

Bà Danh Thị Bồ Khoa PCT UBND xã trao Giấy khen của UBND huyện cho cán bộ Hội

Ông Nguyễn Thượng Ngươn trao tặng BK TW HKHVN cho HKH xã, và ông Mai Văn Hùng PCT HKH xã

Ông Trần Văn Phán trao Giấy khen của Hội khuyến học huyện cho cán bộ Hội

Với thành tích đạt được, 5 năm qua Hội Khuyến học xã Phong Đông được cấp trên khen thưởng 01 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, 02 bằng khen Trung ương Hội; UBND tỉnh tặng 06 bằng khen (có 04 cá nhân); UBND huyện tặng 07 Giấy khen (có 05 cá nhân); Hội Khuyến học tỉnh, huyện tặng 15 Giấy khen cho (có 09 cá nhân) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

           Thượng Ngươn

HKH huyện Vĩnh Thuận