Hội thảo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, trường mẫu giáo Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội thảo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học năm học 2019-2020. Có 40 đại biểu tham dự.

Trong buổi hội thảo các đại biểu được nghe giáo viên dạy minh hoạ; dự giờ, quan sát theo dõi tiết dạy cũng như các kỹ thuật đánh giá trẻ như: bằng lời nói, ghi nhận xét, quan sát trẻ hoạt động như thế nào; Trẻ có thực sự tự học, có tích cực thực hiện các hoạt động không; Trẻ nào gặp khó khăn gì; Các thành viên trong nhóm có tích cực, hợp tác, chia sẻ không; Kết quả/sản phẩm của trẻ hoàn thành như thế nào; giáo viên quan sát, hỗ trợ hoạt động học của từng trẻ/từng nhóm thế nào; Các công cụ (đồ dùng dạy học, tranh, ảnh,…) có được phát huy tác dụng không. Sau đó phân tích những ưu điểm nổi bật; những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ chưa tích cực học tập, kết quả học tập chưa cao …và tìm giải pháp khắc phục. Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được, từng GV, tổ chuyên môn rút kinh nghiệm và cần vận dụng linh hoạt để đổi mới hoạt động dạy học ở lớp mình một cách hiệu quả. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trong thời gian tiếp theo.

 Thông qua hội nhằm đảm bảo cơ hội học tập và phát triển cho mọi trẻ. Tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội hỗ trợ lẫn nhau về kĩ thuật dạy học; cách tổ chức, quản lý lớp học, giúp giáo viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy học. Tạo cơ hội mở rộng hiểu biết cho cha mẹ trẻ và cộng đồng. Giúp giáo viên, cán bộ quản lý các đơn vị trường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo khối nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên của nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên trong các đơn vị.

Bài và ảnh: Diễm Trang