Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021-Cấu trúc đề thi các môn chuyên và không chuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

_________________________________________________________

Cấu trúc 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh (không chuyên)

Cấu trúc các môn chuyên

Môn: Toán

Môn: Văn

Môn: Tiếng Anh

Môn: Vật lý

Môn: Hóa học

Môn: Sinh học

Môn: Lịch sử

Môn: Địa lý