Kiên Giang: Ngày 1-9 tựu trường năm học mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

 UBND tỉnh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định ngày 1-9-2020 tựu trường, ngày 7-9-2020 thực học, ngày 5-9-2020 khai giảng; tuy nhiên, đối với các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các ngày từ ngày 3-9-2020 đến 5-9-2020. Thời gian kết thúc học kỳ 1 là ngày 16-1-2021, học kỳ là ngày 2 22-5-2021, kểt thúc năm học là ngày 30-5-2021.

Thời gian học kỳ 1

Khung thời gian học kỳ 1, đối với ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 7-9-2020 đến ngày 15-1-2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 1 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 7-9-2020 đến ngày 16-1-2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, 1 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 7-9-2020 đến ngày 16-1-2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ 1 là 1 tuần (từ ngày 11-1-2021 đến ngày 16-1-2021) dùng để dạy bù (nếu có); giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ 1, không dạy trước chương trình của học kỳ 2.

Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 7-9-2020 đến ngày 2-1-2021, tống cộng là 17 tuần; trong đó có 16 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ 1 là 1 tuần (từ ngày 28-12-2020 đến 2-1-2021) dùng để dạy bù (nếu có), giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ 1, không dạy trước chương trình của học kỳ 2.

Thời gian học kỳ 2

Khung thời gian học kỳ 2, đối với ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 18-1-2021 đến ngày 21-5-2021, tống cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 1 tuần.

Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 18-1-2021 đến ngày 22-5-2021, tổng cộng 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 1 tuần.

Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 18-1-2021 đến ngày 22-5-2021, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán.

Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 4-1-2021 đến ngày 15-5-2021, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết Nguyên đán và 2 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

Thời gian nghỉ tết, ngày lễ

Trong năm học, tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 1 tuần. Căn cứ thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh về nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.

Nếu cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer thì được nghỉ tết Chol Chnăm Thmây 1 ngày.

Ngoài ra, còn được nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Tải về máy tính

Huỳnh Hậu
Nguồn: https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/23488/Kien-Giang–Ngay-1-9-tuu-truong-nam-hoc-moi.html