Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Lượt xem:

Đọc bài viết

<iframe width=”1277″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/4mHZXOF_5k8?list=PLHlyUtw2-QCMme6deZb5l6j6LwHNygxOg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>