Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định, Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cám bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Kể từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.00 đồng (mức cũ là 1.210.000 đồng)
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định, Nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định, Nghị định 20 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định, Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định 29/2012 của chính phủ 12/04/2012 Nghị định,
Nghị định 27/2012 của Chính Phủ 06/04/2012 Nghị định,