Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48/TB-UBND 28/08/2018 Thông báo, Phân công cán bộ dự lễ khai giảng năm học 2018-2019
47/TB-UBND 21/08/2018 Thông báo, Thông báo về việc treo Quốc kỳ là nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
80/TB-PGDĐT 17/08/2018 Thông báo, Thông báo về Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
29/TB-UBND 18/04/2018 Thông báo, Thông báo của UBND huyện Vĩnh Thuận về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm 2018; Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 01/5/2018
213/TB-UBND 15/11/2017 Thông báo, Thông báo phân công Cán bộ dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017
182/TB-UBND 22/08/2017 Thông báo, Thông báo của UBND huyện về phân công cán bộ dự lễ khai giảng năm học 2017-2018
535/TB-BGDDT 10/08/2017 Thông báo, Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
113/TB-UBND 13/06/2017 Thông báo, Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chế độ thù lao cho cán bộ Hội Khuyến học cấp xã.
TB 30/05/2017 Thông báo, Xếp loại trang tin điện tử các trường phổ thông trực thuộc năm học 2016-2017
13/TB-UBND 13/01/2017 Thông báo, Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Dinh Dậu năm 2017
Nghỉ tết Dương lịch 23/12/2016 Thông báo, Thông báo của UBND huyện Vĩnh Thuận về việc treo cờ và nghỉ têt dương lịch
02/TB-HĐTTVC 17/10/2016 Thông báo, Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016
Trang 1 / 212»