Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167-HĐBT 28/09/1982 Công văn, Quyết định, Thông tư, Quyết định của Hội đồng bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư, Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, Thông tư ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư, Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục thường phổ thông, cơ sở giáo thường xuyên
03/2019/TT-BLĐTBXH 17/01/2019 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông
5568/BGDĐT-NGCBQLGD 06/12/2018 Công văn, Thông tư, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 về việc quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
Trang 1 / 612345»...Cuối »