Phim phục vụ Tuần lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Phòng chống thiên tai tại Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ” Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai” của Việt Nam (từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018), Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển các trường tài liệu Phim để các trường phổ thông để tổ chức cho HS.

Xem Video trực tuyến tại đây