Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào lúc 14 giờ ngày 29/01/2021, tại hội trường phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020-2021. Hội nghị trân trọng đón tiếp ông Lê Văn Hùng, trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; ông Trương Hách Nhi Ta, trưởng phòng giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non; bà Phan Thị Cẩm My, phó trưởng phòng giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía lãnh đạo cấp huyện có ông Võ Thanh Xuân, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, phó Chủ tịch UBND huyện và bà Lê Thị Chúc Thẩm, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị. các đại biểu chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi đông người để phòng chống dịch bệnh Covid19

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của huyện trong học lỳ I năm học 2020-2021. Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, giảm 03 trường; giảm 21 lớp nhưng tăng 406 học sinh. Công tác phát triển đảng được quan tâm, với tỷ lệ đảng viên là 77,7% (810/1043). Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Nhiều tiêu chí đạt cao hơn năm 2019 như: tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,21 %, tăng 0.16%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm học 2019-2020 đạt 99,5%, tăng 3,3%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 96,14%, tăng 0,17%; trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 98,33%, tăng 0,68%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm qua vào học lớp 6 tăng 1,81%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 99,8%, tăng 0,2%; tỷ lệ thanh thiếu niên (15-18) tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ) 94,58%, tăng 0,6%. 

Võ Thanh Liêm