Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/9/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Vĩnh Thuận hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến dự có đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, đồng chí Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo toàn ngành thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu của năm học. Hệ thống trường lớp học, quy mô giáo dục tiếp tục được sắp xếp theo hướng tập trung, tăng quy mô trường, giảm điểm lẻ; cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nhiều chỉ số phát triển ổn định và bền vững. Kết quả giáo dục 2 mặt phát triển ổn định, tỷ lệ học sinh bỏ học, học lực yếu, kém giảm; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp các cấp tăng. Toàn huyện có 8/8 trường mầm non tổ chức dạy 2 buổi/ngày; có 18/19 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh, 17/19 trường tiểu học dạy tin học; có 3.207/3.945 học sinh trung học cơ sở đạt hạnh kiểm tốt (chiếm trên 81%), tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đạt loại giỏi trên 22%, loại khá đạt trên 41%, còn lại đạt loại trung, yếu, kém. Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được triển khai thông qua soạn bài giảng điện tử đăng trên kho bài giảng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Hồ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận ghi nhận những nỗ lực của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đạt được trong năm học qua. Năm học 2020-2021, đồng chí Lê Trung Hồ đề nghị Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục rà soát, quy hoạch, sáp nhập mạng lưới trường lớp, đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Đồng thời, quan tâm đề xuất cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập; xem nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp là nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí Lê Trung Hồ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đồng chí Lê Trung Hồ lưu ý, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các trường rà soát đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, lựa chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm. Trong công tác giảng dạy cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Các hình ảnh Hội nghị Tổng kết năm học:

Ông Võ Thanh Xuân, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

 

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Huyện ủy viên, Phó CHủ tịch UBND huyện