Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang chỉ đạo toàn ngành không tổ chức chiêu đãi trong buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang có văn bản số 2107/SGDĐT-VP về việc thống nhất tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Nội dung đáng chú nhất là năm nay, sở đã chỉ đạo toàn ngành không tổ chức chiêu đãi trong buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.