Tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên báo, đài và Trang thông tin điện tử năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/6/2020, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận khai giảng lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên báo, đài và cổng thông tin điện tử năm 2020.

Tham gia tập huấn là lãnh đạo các trường, giáo viên phụ trách trang thông tin điện tử của trường, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, cộng tác viên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thời gian tập huấn từ ngày 25 đến ngày 28/6/2020. Các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản: nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng đang chống phá cách mạng nước ta, một số giải pháp phòng, chống. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái trên không gian mạng xã hội; một số kỹ năng viết tin, bài và xử lý thông tin trên mạng internet và viết tin bài ngương người tốt, việc tốt. Kỹ năng quay video, biên tập video đăng tải trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử; một số kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, quản lý thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử; sáng tác, biên tập, thực tế và thực hành kỹ năng chụp ảnh, xử lý kỹ thuật ảnh; Triển khai một số nội dung trong Thông tin số 06 ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Diễm Trang