Tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ công tác Thiếu nhi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/7/2019, Nhà Thiếu nhi huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ làm công tác Thiếu nhi trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2019, có 33 học viên là giáo viên tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư, giáo viên phụ trách phong trào ở các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

Các học viên tham gia tập huấn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thời gian tham gia tập huấn 07 ngày từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019. Trong đó các tổng phụ trách đội được tiếp thu các nội dung cơ bản: Chủ trương của Đảng đối với công tác thanh thiếu nhi. Chuyên đề: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; quy định về “đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi”. Đồng thời, các học viên sẽ được hướng dẫn và thực hành các bài thể dục nhịp điêu cơ bản; Phương pháp xây dựng một loại hình nghệ thuật; Kỹ năng quản trò, sinh hoạt, múa hát tập thể; Kỹ năng tổ chức các hoạt động lễ hội cho thiếu nhi. Ngoài ra, trong đợt tập huấn lần này, các học viên còn được thực hành về kỹ năng dã ngoại, tổ chức quản lý thiếu nhi thực tế tại huyện Kiên Hải.

Thông qua lớp tập huấn nhằm huấn luyện kỹ năng, trang bị cho học viên những kiến thức để vận dụng vào thực tế trong công tác thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi, là nền tảng để nghiên cứu các nội dung để xây dựng bổ sung, tăng cường các mô hình mới, các giải pháp mới để thu hút, tập hợp thiếu nhi, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng, nhất là các em ở địa bàn dân cư.

Diễm Trang