Triển lãm ảnh “Vĩnh Thuận- sắc son niềm tin với đảng”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vào ngày 27 tháng 01 vừa qua, Tại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận, Ban Tuyên giáo huyện uỷ đã tổ chức Triển lãm ảnh “Vĩnh Thuận- sắc son niềm tin với Đảng”. Tại triển lãm, Đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội huyện Vĩnh Thuận đã được tham quan triển lãm bao gồm các hoạt động như: Hoạt động ngày sách “Sắc son niềm tin với Đảng” phối hợp với thư viện tỉnh tổ chức; Hoạt động triển lãm ảnh về sự phát triển của huyện Vĩnh Thuận, niềm tin của nhân dân Vĩnh Thuận với Đảng trong thời kì đổi mới và xây dựng đất nước.

Tham quan triển lãm ảnh sự phát triển của quê hương Vĩnh Thuận

Tham quan gian hàng sách chủ đề “Sắc son niềm tin với Đảng”

Thông qua triển lãm đã giúp đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử, sự phát triển của huyện Vĩnh Thuận, có thêm kinh nghiệm để giáo dục học sinh trong thời gian tới.

Nguyễn Thanh Hà