Trường mẫu giáo Bình Minh tổng kết năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường mẫu giáo Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận tổng kết năm học 2019-2020 lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/6/2020.

Các hình ảnh trong buổi tổng kết:

Các cháu cổ vũ tiết mục văn nghệ