Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 tổ chức tổng kết năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/5/2019, Trường trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1 tổ chức tổng kết năm học 2018-2019.

     Năm học 2018-2019 trường có tổng số học sinh là 511 em, với 14 lớp, Chất lượng học sinh hạnh kiểm tốt, khá đạt 99,8%; Học lực từ khá, giỏi đạt 63,8%, trong đó giỏi có 104 em; Học sinh lên lớp thẳng đạt 99,4%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục nâng tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến18 tuổi đạt 94,42%, góp phần đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở xã năm 2018. Giáo viên dạy giỏi cấp trường có 25 giáo viên, 7 cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Lãnh đạo trường còn làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục, góp phần khắc phục hoàn cảnh khó khăn của những học sinh nghèo hiếu học với số tiền 59 triệu đồng, nhà trường còn hỗ trợ 13 bộ sách giáo khoa và 400 quyển tập cho học sinh nghèo.

Ông Trần Văn Le, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nam trao giấy khen cho em Ngô Thị kiều Trang lớp 9/2 đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử

      Năm học 2018 – 2019 là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là năm học trường  “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục thực hiện cuộc các cuộc vận động lớn:  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học an toàn, thân thiện học sinh tích cực”. Công tác chuyên môn được quan tâm đúng mức, giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn, công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, các khó khăn trong chuyên môn được giải quyết kịp thời. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy đã phát huy hiệu quả.

      Dịp này, nhà trường còn khen thưởng cho 104 học sinh giỏi ở các cấp, trao giấy khen trong các hội thi cho các em. Khen thưởng cho 5 giáo viên có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Diễm Trang