Trường tiểu học thị trấn 2 trao 65 suất quà cho học sinh thông qua phong trào nắm gạo sẻ chia

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường tiểu học thị trấn 2 tổ chức trao 65 suất quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của trường thông qua phong trào nắm gạo sẻ chia do Hội đồng đội huyện phát động.

Trường tiểu học thị trấn 2 có tổng số 261 học sinh, trong đó hơn 30% gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số lượng học sinh của trường rất ít nhưng các em học sinh rất có ý thức tích góp để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Được biết nhà trường không vận động mà chỉ quyên góp các em trên tinh thần tự nguyện.

Qua thời gian phát động trường đã nhận được hơn 400kg từ các em học sinh của trường, đã trao cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mỗi em 10kg gạo. Thông qua phong trào, nhằm góp phần giúp cho các em học sinh tiết kiệm và đóng góp gạo để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Mỗi ngày một nắm gạo sẻ chia với bạn bè”. Tuy là việc làm nhỏ nhưng để các em biết yêu quí, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vươn lên trong học tập.

Diễm Trang