Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/9/2020, trường tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020 nhà trường có 28 lớp, số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, xét tốt nghiệp trung học cơ sở và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100%. Hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,5%. Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục năm 2019, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2. Nhà trường quan tâm chỉ đạo các tổ chuyên môn sử dụng hợp lý sách giáo khoa, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; trong quá trình giảng dạy giáo viên thường xuyên liên hệ thực tế, thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh, thường xuyên hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết phản biện. Trường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và các phong trào của ngành như: cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn “Xanh- sạch- đep và an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. Đặc biệt, trường luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo, khó khăn của trường để các em không phải bỏ học.

Năm học 2020-2021, Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; Tổ chức triển khai đạt hiệu quả đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa ở lớp 1. Thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, chống các biểu hiện tiêu cực, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng vi phạm pháp luật, phẩm chất nhà giáo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Dịp này, nhà trường còn trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm học 2019-2020.

Diễm Trang