Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167-HĐBT 28/09/1982 Công văn, Quyết định, Thông tư, Quyết định của Hội đồng bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam
3355/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc sáp nhập trường tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 vào trường trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1 thành trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1
3356/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc sáp nhập trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 vào trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc
3085/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định, Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
08/CT-UBND 07/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục
1987/QĐ-UBND 20/08/2020 Quyết định, Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
1938/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
1909/QĐ-UBND 14/08/2020 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non.
10-GM-HĐND 07/08/2020 Công văn, Văn bản khác, Giấy mời của HĐND huyện Vĩnh Thuận về việc thông qua Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 07/8/2020 của Thường trực HĐND về việc khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
Trang 1 / 3412345»102030...Cuối »