03/2019/TT-BLĐTBXH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 03/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 17/01/2019
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, trình độ cao đẳng
Xem văn bản Xem Online
Tải về