03/2019/TT-BNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 03/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 14/05/2019
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Xem văn bản Xem Online
Tải về