123/BC-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 123/BC-UBND
Ngày ban hành 13/05/2020
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
Xem văn bản Xem Online
Tải về