135/2018/NĐ-CP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 135/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/10/2018
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Xem văn bản Xem Online
Tải về