14/CT-TTg

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 14/CT-TTg
Ngày ban hành 24/03/2020
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Xem văn bản Xem Online
Tải về