1987/QĐ-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1987/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2020
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
Xem văn bản Xem Online
Tải về