47/TB-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 47/TB-UBND
Ngày ban hành 21/08/2018
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu Thông báo về việc treo Quốc kỳ là nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)
Xem văn bản Xem Online
Tải về