PL_TB-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu PL_TB-UBND
Ngày ban hành 03/10/2019
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu Phụ lục vị trí, số lượng tuyển dụng kèm theo Thông báo của UBND huyện Vĩnh Thuận về tuyển dụng viên chức 2019
Xem văn bản Xem Online
Tải về