Xã Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội biểu dương các Mô hình học tập, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 29/5/2020, Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội biểu dương các Mô hình học tập tiêu biểu kết hợp Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đây là đơn vị được huyện chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn còn lại tiến hành tổ chức hoàn thành trong tháng 6/2020.

Đại biểu dự đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Đào Minh Quang nguyên bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Huyện hội; ông Lê Văn Cól, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thuận.

Ông Đào Minh Quang nguyên bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện

Tham dự Đại hội có 90 đại biểu, gồm 54 đại biểu đại diện các Mô hình học tập tiêu biểu trong xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập xã Vĩnh Thuận; các đồng chí Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học các xã-thị trấn trong huyện.

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng các mô hình học tập tại địa phương được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về “học tập suốt đời” và xây dựng “xã hội học tập”.

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 xã Vĩnh Thuận có 2.492/2.494 gia đình đạt “Gia đình học tập”, đạt 77,55% số hộ; 9/11 “Dòng họ học tập”; 6/9 ấp đạt “Cộng đồng học tập”; 5/6 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”; 03 năm liền xã được UBND huyện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt loại Tốt.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai các mô hình học tập, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Củng cố, kiện toàn nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu xây dựng các Mô hình học tập năm 2020: công nhận 2.602 gia đình học tập, 9 dòng họ học tập, 5 đơn vị học tập, 7 cộng đồng học tập ấp và bầu 22 đại biểu đại diện các Mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội biểu dương cấp huyện.

22 đại biểu đại diện các Mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội biểu dương cấp huyện

Ghi nhận những kết quả đạt được, Hội Khuyến học xã đã đề nghị UBND xã Vĩnh Thuận khen thưởng cho 08 Mô hình học tập tiêu biểu, trong đó có 5 gia đình, 01 dòng họ, 01 ấp và 01 trường học, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020

Phát biểu tại Đại hội biểu dương, ông Đào Minh Quang chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được 4 năm qua của Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tích cực thực hiện tốt Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, và đề nghị đơn vị phát huy hơn nữa thành tích đạt được trong những năm tiếp theo. Yêu cầu các xã-thị trấn còn lại sau đại hội điểm này, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tiến hành tổ chức hoàn thành đại hội biểu dương trong tháng 6/2020 theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện hội./.

                                                                             Bài và ảnh: Thượng Ngươn – HKH huyện Vĩnh Thuận