Chuyển tiếp: Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tiểu học bắt đầu lúc 8 giờ ngày 23/8/2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận chuyển tiếp Hội nghị qua công cụ Google Meet cho những giáo viên được cấp địa chỉ email với tên miền vinhthuan.edu.vn

Mời quý thầy cô click chuột vào hình phía dưới để dự Hội nghị hoặc tham gia bằng mã rjm-bxup-rvn