Đoàn đánh giá ngoài Sở GD&ĐT kiên giang đến đánh giá sơ bộ tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/5/2021, tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận. Đoàn đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục phổ thông của Sở GD&ĐT Kiên Giang do thầy Trương Hách Nhi Ta, Trưởng phòng GDTH&GDMN làm trưởng đoàn đã đến đánh giá sơ bộ công tác đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4. Đón đoàn làm việc có bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, cùng Hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

Bàn ngang từ trái sang: bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận; ông Nguyễn Kin Điền, hiệu trưởng trường TH Vĩnh Bình Bắc 4; ông Trương Hách NhiTa, trưởng phòng GDTH&GDMN, Sở GD&ĐT – Trưởng đoàn

Trong buổi làm việc tại nhà trường, Đoàn đánh giá ngoài đã thông qua báo cáo sơ bộ đánh giá việc thực hiện hồ sơ tự đánh giá của nhà trường, qua đó hướng dẫn, chỉnh sửa Hội đồng tự đánh giá nhà trường, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa về báo cáo, các phụ lục, minh chứng. Đoàn cũng đã trực tiếp khảo sát, đánh giá sơ bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan nhà trường, … Đồng thời, tại buổi làm việc, Đoàn cũng đã thống nhất với nhà trường về thời gian làm việc, phương pháp, và hình thức đánh giá của Đoàn đánh giá trong buổi đánh giá chính thức.

Đoàn đánh giá ngoài sẽ đến đánh giá chính thức tại trường vào ngày 31 tháng 5 năm 2021./.

BÀI, ẢNH: N.T.H