HỘI KHUYẾN HỌC – BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH THUẬN KÝ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC ĐẾN NĂM 2030

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ngày 11/12/2023, tại cơ quan Quân sự huyện, Hội Khuyến học huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030”, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 242/KHPH-HKH-BCH ngày 05/10/2023 của Hội Khuyến học tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Đến dự buổi lễ, đại diện Hội Khuyến học huyện ông Nguyễn Văn Thân, Ủy viên BCH Tỉnh hội – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện Trung tá Võ Văn Thạch, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đại biểu ban ngành huyện có ông Bùi Quang Vụ, Phó trưởng phòng Nội vụ; bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, phó trưởng phòng GD&ĐT. Tham dự buổi lễ còn có cán bộ, sĩ quan trong cơ quan Quân sự huyện, các ông bà Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, chủ tịch Hội Khuyến học và Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn.

Mục đích ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và Ban chỉ huy Quân sự huyện trong việc triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Ông Nguyễn Văn Thân chủ tịch HKH huyện – Thượng tá Võ Văn Thạch ký kế hoạch phối hợp

Toàn cảnh buổi lễ

Qua việc thực hiện kế hoạch sẽ phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học từ cơ sở đến huyện trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội và lực lượng vũ trang đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Học sinh con lực lượng quân sự huyện, xã được tặng quà

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học huyện trao tặng 16 suất quà cho con cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của huyện và các xã, thị trấn, tổng trị giá 13.360.000 đồng, nhằm động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi./.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thượng Ngươn