Hội khuyến học xã Tân Thuận tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/3/2021, Hội khuyến học xã Tân Thuận tổ chức đại hội đại biểu tổng kết công tác khuyến học lần thứ IV nhiệm kỳ (2015-2021) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Toàn xã có 4 trường học từ Mẫu giáo đến Trung học cơ sở với 12 điểm trường, và 75 lớp. Trang thiết bị đảm bảo nhu cầu dạy và học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, tạo hứng thú cho giáo viên thay đổi phương pháp giảng dạy; giúp học sinh hứng thú trong học tập. Qua 5 năm thực hiện, được sự hưởng ứng tích cực của các gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và nhân dân, phong trào có sự phát triển nâng lên về số lượng và chất lượng, nhiều tổ chức và cá nhân xem việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời là trách nhiệm, bổn phận của mỗi công dân. Kết quả: phong trào xây dựng Gia đình học tập, sau 5 năm, (năm 2020) tỷ lệ đăng ký nâng lên 2.373 hộ và công nhận 2.272 hộ; Phong trào xây dựng Cộng đồng học tập: có 3 ấp tiêu biểu như: ấp Kinh 1; ấp Kinh 1A, ấp Vĩnh Lộc; công nhận 05 đơn vị học tập. Xây dựng được 02 mô hình Câu lạc bộ trong các trường học, với 39 giáo viên và 641 học sinh tham gia.

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã đã vận động Quỹ khuyến học được hơn 746 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động được Hội cấp Học bổng 205 suất, hỗ trợ học sinh nghèo 2.693 suất và hỗ trợ các hoạt động khác.

Nhiệm kỳ (2021-2025), Hội khuyến học xã phấn đấu 100% cán bộ hội được tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác hội để nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động Hội; bảo đảm duy trì số hội viên hàng năm để đạt tỷ lệ kế hoạch đề ra; tăng cường chỉ đạo những ấp có tỷ lệ hội còn viên thấp; Tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất lượng các Mô hình học tập; phát triển mới 90 “Gia đình học tập”; 02 “Dòng họ học tập”; 02 “Đơn vị học tập”; duy trì 08 “Cộng đồng học tập” ấp. Triển khai xây dựng thí điểm Mô hình “Công dân học tập”. Vận động Quỹ khuyến học toàn xã bình quân đạt 30.000 đồng/người dân/năm. Chỉ đạo các Chi hội tích cực bằng nhiều hình thức vận động quỹ khuyến học để kịp thời hỗ trợ khuyến khích, động viên, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, các cá nhân có thành tích cao trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Diễm Trang