Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Nam, Hội Khuyến học xã Phong Đông tổ chức Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thc hin Kế hoch ch đo ca Hi Khuyến hc huyn, chiu ngày 25/3/2021, Hi Khuyến hc 2 xã Vĩnh Bình Nam và Phong Đông long trng t chc Đi hi đi biu nhim k 2021-2025. Đây là đơn v th 3 và th 4 tiến hành đi hi.

Đi hi Khuyến hc xã Phong Đông, nhim k IV (2021-2025):

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Thân Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện; ông Dương Út Cưng Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Thanh Trà, Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBND xã Phong Đông.

Tham dự Đại hội có 60 đại biểu, gồm 50 đại biểu chính thức đại diện các chi, tổ hội trong xã, các vị trong lãnh đạo ban ngành, đoàn thể xã Phong Đông.

Năm năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho Hội Khuyến học xã phát triển tốt. Đầu nhiệm kỳ mới có 667 hội viên, đến nay đã có 1.250 hội viên/4.771 khẩu chiếm hơn 26,20% dân số, vượt chỉ tiêu huyện giao hơn 6,7%; trung bình nhiệm kỳ qua, mỗi năm Hội phát triển hơn 116 hội viên. Tính đến nay tổ chức Hội đã phát triển đến 100% ấp, trường học và tổ nhân dân tự quản, sự phát triển rộng khắp của tổ chức Hội chứng tỏ nhân dân xã Phong Đông rất quan tâm đến việc học tập của con em, do đó đã hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng.

Việc duy trì hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đã mở ra một hình thức học tập linh hoạt cho cán bộ, nhân dân trong xã, vừa bồi dưỡng kiến thức vừa hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp góp phần phát triển sản xuất, tổ chức cuộc sống văn minh lành mạnh. Thực hiện Đề án 281 của Chính phủ, phong trào xây dựng Gia đình học tập từ đầu nhiệm kỳ mới có 100 gia đình được công nhận danh hiệu, nay đã công nhận được 1.060 hộ, đạt hơn 70,43% số hộ trong xã, với sự cố gắng của BCĐ xây dựng xã hội học tập, xã đã công nhận các mô hình Cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt tỷ lệ Trung ương Hội quy định. Tuy nhiên chưa xây dựng được mô hình Dòng họ học tập.

        Quỹ khuyến học cũng có bước phát triển tốt, đã tạo được nguồn kinh phí động viên những học sinh hiếu học, giúp học sinh gia đình gặp khó khăn trong học tập; trong nhiệm kỳ qua tổng số tiền và hiện vật xã vận động được hơn 1.680.620.000 đồng, đã góp phần chăm lo tốt hơn cho các cháu học sinh nghèo và công tác phát triển giáo dục địa phương.

        Những kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã, đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã. Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu công tác Hội nhiệm kỳ IV (2021-2025) và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2025 15 vị, bầu 04 đại biểu đại diện cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội Khuyến học cấp huyện trong quý II/2021.

Đi hi Khuyến hc xã Vĩnh Bình Nam, nhim k V (2021-2025):

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thượng Ngươn Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện; ông Trần Văn Lập Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy xã, ông Trần Văn Le Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nam.

Ông Trần Văn Lập Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy xã

Tham dự Đại hội có 55 đại biểu, gồm 45 đại biểu chính thức đại diện các chi, tổ hội trong xã, các đồng chí trong lãnh đạo ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Bình Nam.

Nhiệm kỳ qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập xã Vĩnh Bình Nam được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho Hội Khuyến học xã phát triển tốt. Tuy có sự biến động lớn về nhân sự Ban chấp hành, trong đó có thay đổi người đứng đầu hội, nhưng Hội cũng có nhiều quan tâm đến công tác phát triển tổ chức. Đầu nhiệm kỳ mới có 1.135 hội viên, đến nay đã có 1.664 hội viên/9.260 khẩu chiếm 17,97% dân số; trung bình nhiệm kỳ qua, mỗi năm Hội phát triển hơn 105 hội viên. Tính đến nay tổ chức Hội đã phát triển đến 100% ấp, trường học và tổ nhân dân tự quản, sự phát triển rộng khắp của tổ chức Hội trên địa bàn chứng tỏ nhân dân xã Vĩnh Bình Nam rất quan tâm đến việc học tập của con em, do đó đã hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng.

Hội đã phối hợp chặt với Trung tâm Học tập cộng đồng, đã mở ra một hình thức học tập linh hoạt cho cán bộ, nhân dân trong xã, vừa bồi dưỡng kiến thức vừa hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp góp phần phát triển sản xuất, tổ chức cuộc sống văn minh lành mạnh; trong nhiệmkyfđã mở được 36 lớp, thu hút 1.270 lượt người học tập. Thực hiện Đề án 281 của Chính phủ, phong trào xây dựng Gia đình học tập từ đầu nhiệm kỳ mới có 355 gia đình được công nhận danh hiệu, nay đã công nhận được 1.479 hộ, đạt hơn 58,34% số hộ trong xã, với sự cố gắng của BCĐ xây dựng xã hội học tập, xã đã công nhận các mô hình Cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt tỷ lệ Trung ương Hội quy định. Tuy nhiên chưa xây dựng được mô hình Dòng họ học tập, cần phải tích cực khảo sát để xây dựng mô hình này trong nhiệm kỳ tới.

Quỹ khuyến học cũng có bước phát triển, đã tạo được nguồn kinh phí động viên những học sinh hiếu học, giúp học sinh gia đình gặp khó khăn trong học tập; trong nhiệm kỳ qua tổng số tiền và hiện vật xã vận động được hơn 724.455.000 đồng, tuy chưa đạt chỉ tiêu huyện giao, nhưng đã góp phần chăm lo tốt hơn cho các cháu học sinh nghèo và công tác phát triển giáo dục địa phương.

Ban chấp hành mới ra mắt

Những kết quả đạt được của Hội Khuyến học xã, đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Bình Nam. Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu công tác Hội nhiệm kỳ V (2021-2025) và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2025 17 vị, bầu 06 đại biểu đại diện cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc đi dự Đại hội Khuyến học cấp huyện trong quý II/2021.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được 5 năm qua của Hội Khuyến học xã Phong Đông và xã Vĩnh Bình Nam trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Khuyến học, và đề nghị đơn vị phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được trong những năm tiếp theo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2025 của cả 2 tổ chức Hội./.

                                                                                                     NTN

Hội Khuyến học huyện VT