Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2024 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

 

Thời gian tổ chức ngày hội: lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận