Tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 08/6/2021 đến ngày 10/6/2021 tại huyện Vĩnh Thuận có 12 điểm cầu của 04 trường THCS, 6 trường tiểu học và THCS, 2 trường THCS và THPT trên địa bàn kết nối tập huấn trực tuyến với Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về tập huấn các sách giáo khoa thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6 cho năm học 2021-2022.

Đối tượng bồi dưỡng lần này là tất cả cán bộ quản lý và giáo viên của các trường có cấp THCS. Tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp 6 năm học 2021-2022 các môn học/hoạt động giáo dục theo Danh mục sách giáo khoa lớp 6 đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1181, ngày 12/5/2021. Gồm SGK 6 các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Mĩ thuật; Toán, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Ầm nhạc; Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học; tập huấn SGK 6 môn tiếng Anh (Global Success – chủ biên Hoàng Văn Vân). Ngoài ra, giáo viên còn được tham khảo thêm bộ sách “Cánh Diều”.

Được biết, năm học 2021-2022 huyện Vĩnh Thuận chọn bộ sách “kết nối tri thức với cuộc sống” đây là bộ sách huyện chọn để dạy cho học sinh.

Bộ sách giáo khoa lớp 6 chủ yếu hướng tới phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, nên đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo của giáo viên trong việc lựa chọn bài học trong sách giáo khoa để giảng dạy đáp ứng với năng lực, phẩm chất từng khối lớp, từng bộ môn. Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông thôn mới.

Diễm Trang