Trường Sa – Hoàng Sa (Tiếng Anh)

TRƯỜNG SA – HOÀNG SA

Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt

 

Tập 1 – Phần 1

Tập 1 – Phần 2

Tập 2 – Phần 1

Tập 2 – Phần 2