Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
163/KH-PGDĐT 27/12/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ngày hội giáo dục huyện Vĩnh Thuận lần thứ II năm học 2018-2019
238/KH-TTYT-PGDĐT 29/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm y tế và phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận về việc chăm sóc và khám sức khỏa học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận từ năm học 2018-2019
60/KH-PGDĐT 29/06/2018 Kế hoạch, Kế hoạch phổ cập bơi cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên điạ bàn huyện vĩnh thuận giai đoạn 2018-2020
29/KH-PGDĐT 09/04/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam lần 4 năm 2018
04/KH-BTCHKPĐ 23/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018
82/KH-UBND 18/10/2017 Kế hoạch, Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020
81/KH-UBND 18/10/2017 Kế hoạch, Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020”
178/KH-PGD&ĐT 18/10/2017 Kế hoạch, Kê hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong học sinh năm học 2017-2018
177/KH-PGD 18/10/2017 Kế hoạch, Kê hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học năm học 2017-2018
1609/KH-SGD&ĐT 10/10/2017 Kế hoạch, Các văn bản của sở GD&ĐT và văn bản số 5683/VP-KHTH, ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh chấp thuận Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
1113/KH-SGDDT 22/08/2017 Kế hoạch, Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018
01/KH-BCĐ 15/05/2017 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2017
Trang 1 / 3123»