Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2021/NQ-HĐND 13/12/2021 Nghị quyết, Quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi , cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết, Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
1110/UBND-KHTH 26/08/2019 Công văn, Nghị quyết, Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
223/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
228/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước
233/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020
234/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
195/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
181/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Nghị quyết, Định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang
166/2018/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019
5886/QĐ-BGDĐT 28/12/2017 Nghị quyết, Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021
90/2017/NQ-HĐND 20/07/2017 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; và Văn bản số 1752/UBND-KHTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.
Trang 1 / 212»