1110/UBND-KHTH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1110/UBND-KHTH
Ngày ban hành 26/08/2019
Loại văn bản Công văn, Nghị quyết,
Trích yếu Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
Xem văn bản Xem Online
Tải về