12/2021/NQ-HĐND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 12/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/12/2021
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu Quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi , cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Xem văn bản Xem Online
Tải về