Hội Khuyến học – Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Bình Nam ký kế hoạch phối hợp công tác đến năm 2030

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 12/3/2024, Hội Khuyến học xã và Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình Nam tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030”, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 12/KHPH-HKH-QSH ngày 11/12/2023 của Hội Khuyến học huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận.

Đến dự buổi lễ, có ông Nguyễn Văn Thân, Ủy viên BCH Tỉnh hội – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Trung tá Võ Văn Thạch, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đại biểu xã Vĩnh Bình Nam có ông Trần Văn Lập, Phó bí thư Đảng ủy; bà Phạm Thị Cẩm Lình, phó chủ tịch UBND xã; ông Trần Văn Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hoàng Chiến, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã. Tham dự buổi lễ còn có cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ xã, ấp và Chi hội Khuyến học các ấp trong xã.

Mục đích ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và Ban chỉ huy Quân sự xã trong việc triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn.

Qua việc thực hiện kế hoạch sẽ phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học cơ sở trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy tổ chức Quân sự tại địa phương hưởng ứng và đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết, Vĩnh Bình Nam là đơn vị cấp xã đầu tiên tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp công tác theo tinh thần chỉ đạo của Hội Khuyến học và BCH Quân sự huyện. Ông chúc mừng và đề nghị đơn vị tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã ký, phát động phong trào học tập trong tổ chức và chăm lo cho con em lực lượng dân quân tự vệ còn khó khăn học tập tốt; đề nghị cấp ủy, UBND xã Vĩnh Bình Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 2 tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 07 suất quà cho con cán bộ lực lượng vũ trang của xã, tổng trị giá 4.300.000 đồng, nhằm động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi./.

Thượng Ngươn