Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận năm 2023, một năm nhiều thành tựu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm 2023, Hội 2 cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành và phê duyệt 49 văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác khuyến học. Đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được 574 cuộc, 19.270 lượt người dự, đạt tỷ lệ 88,42% so với hội viên vượt 8,42%. Thành lập mới 04 ban Khuyến học, nâng lên 31 ba; kết nạp thêm 655 hội viên, toàn huyện có 21.792 hội viên, đạt 26,11% so dân số. Xét công nhận Gia đình học tập 17.896/23.733 hộ (đạt 75,41%); Dòng họ học tập 21/24 dòng họ (đạt 87,5% số đủ điều kiện); Cộng đồng học tập ấp, khu phố 54/54 (đạt 100%); Đơn vị học tập 44/48 đơn vị (đạt 91,67%) tổng số đơn vị thuộc xã, thị trấn; công nhận 10.733/13.954 cá nhân đăng ký Công dân học tập, đạt 76,92%.

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2023

Hỗ trợ là 50 triệu đồng xây dựng căn nhà Khuyến học cho cháu Danh Bảo Ngọc, dân tộc Khơ – me, học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông. Vận động Quỹ khuyến học cho hội cấp xã, phấn đấu đạt 35.000 đồng/người dân (tương đương 3 tỷ đồng); kết quả vận động được 4 tỷ 549 triệu lẻ 6 ngàn đồng, so kế hoạch tỉnh giao đạt 151,63%. Chi 4 tỷ 744 triệu 313 ngàn đồng, trong đó: cấp học bổng 858 suất, hỗ trợ học sinh nghèo 12.943 suất (trong đó có 96 chiếc xe đạp, trị giá 146.600.000 đồng; 153 thẻ bảo hiểm y tế, 203 thẻ bảo hiểm toàn diện cho học sinh mồ côi trị giá 119 triệu 529 ngàn đồng). Khen thưởng học sinh 3.589 suất, khen thưởng giáo viên 192 suất… đã góp phần cùng ngành Giáo dục chăm lo tốt cho công tác dạy và học.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhấn mạnh và đề nghị toàn Hội: Quan tâm công tác tuyên truyền chủ trương, văn bản mới của cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ hội, chi hội. Quán triệt đến cơ sở, trường học tích cực xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu vận động Quỹ Khuyến học đạt chỉ tiêu Tỉnh hội giao để góp phần chăm lo cho học sinh nghèo, động viên học sinh học tập tốt./.

                                                                             Bài và ảnh: Thượng Ngươn